سوالات متداول

چگونه با ما در ارتباط باشید؟

لرستان -دورود

میدان شهدای هفتم تیر بیمارستان شهدای هفتم تیر

فکس: 06642224053

تلفن :0664221051    - 5

چگونه نوبت از درمانگاه تخصصی بگیریم ؟

مراجعه به سایت پذیرش 24 به آدرس

http://p24.lums.ac.ir/tcs

مراجعه حضوری به درمانگاه

تماس با شماره موبایل 09364413241

 

offer
انتقادات
و
پیشنهادات